>>English

23. Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu (BIOMED2018-TR)


Değerli Bilim İnsanları, Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri ve Öğrenciler,

Sizleri 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde (İstanbul) gerçekleştirilecek 23. Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyarız.

​Sempozyum, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği (BDMD) tarafından, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi (ODTÜ BIOMATEN) ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nin destek ve katkıları ile gerçekleştirilecektir.

​Ulusal olarak düzenlenen BIOMED2018-TR sempozyumu, Biyomalzeme, Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp alanlarındaki güncel gelişmelerin, Dünya’daki ileri düzey araştırmaların, laboratuvardan uygulamaya geçiş sırasında karşılaşılan sorunların, yeni yaklaşımların ve klinik uygulamaların tartışılacağı bir ortam oluşturacaktır. Amacımız, biyomalzeme ve doku mühendisliği alanlarında araştırmalarını yürüten bilim insanları ile tıbbi cihaz sektöründen yetkililer ve hekimler arasında iletişimi sağlamaktır.

BIOMED2018-TR sempozyumuna katılımınızı, değerli araştırmalarınızı ve görüşlerinizi paylaşmanızı diler, sizleri aramızdan görmekten büyük mutluluk duyacağımızı bildiririz.


Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu adına

Prof. Dr. Nesrin Hasırcı ve Prof. Dr. Vasıf Hasırcı


Sempozyum Web Sitesi ve Etkinlik Bağlantıları:

15 Kasım 2018:Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih
15 Kasım 2018:Standart Kayıt İçin Son Tarih [Bildiri (sözlü/poster) özetlerinin programda ve sempozyum kitabında yer alabilmesi için zorunludur.]
15 Aralık 2018:Geç Kayıt İçin Son Tarih
15-16 Aralık 2018:SempozyumÖNEMLİ DUYURU
Değerli Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği Üyeleri, 
3 Haziran Pazar günü ODTÜ'de BIOMATEN (ODTÜ Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi) Binasında saat 10:00'da Derneğimizin Genel Kurulu yapılacaktır. Ancak çoğunluk olmazsa toplantı bir hafta sonra, 10 Haziran Pazar günü,  aynı saat ve yerde yapılacaktır. Üyelerimizin 10 Haziran'ı hedeflemesini öneririz. Genel Kurulda görüşmek üzere. 
Saygılarımızla.
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Vasıf Hasırcı
Prof. Dr. Nesrin Hasırcı
Prof. Dr. İsmet Gürhan Deliloğlu
Prof. Dr. Kezban Ulubayram
Prof. Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu
Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Prof. Dr. Eser ElçinToplantı Bilgileri
Yer: ODTÜ'de BIOMATEN (ODTÜ Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi) Binası
Zaman: 10 Haziran Pazar 2018
Saat: 10:00
Koordinat: 39.892889 N, 32.781639 E

 

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Alanına İlgi Duyan Değerli Araştırıcı, Yönetici, Eğitici, Üretici ve Öğrenciler,

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği (BDMD) sayfamıza hoş geldiniz. Derneğimiz tıbbi uygulamalarda kullanılabilecek biyomalzemeler ve bunların hücre içeren hibrit ürünlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve ticari olarak elde edilebilmesi konularında çalışmak, biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek ve Türkiye’nin bu alanda uluslararası arenada öncü ülkeler arasına girmesine yardımcı olmak amacı ile Mayıs 2008’de Ankara’da kurulmuştur. BDMD, Türkiye’de bu alanlarda araştırma, etkileşim ve bilgi paylaşımını artırmayı hedefleyen en önemli dernektir.

Dernek olarak

 • Biyomalzeme ve doku mühendisliği bilim ve teknolojisi alanında her türlü araştırmayı ve çalışmayı yapma,
 • Biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında akademisyenler arasında ortak projeler hazırlamayı,
 • Biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla ortak projeler ve ortak çalışmalar yapmayı,
 • Biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmayı,
 • Faaliyetlerimizin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmayı, sonuçları üyeler ve/veya kamuoyu ile sanal ve gerçek ortamlarda paylaşmayı,
 • Gerek dernek gerekse üyelerimize ait çalışmaları çeşitli yollarla (gazete, dergi, kitap, web sayfası) duyurmayı,
 •  Üyelerimizi ve/veya kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla toplantı, kurs, seminer, gezi, festival, konferans, panel, fuar ve benzeri diğer çalışmaları düzenlemeyi,
 • Üyelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için çeşitli etkinlikler yapmayı,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmeyi, ülkemizde çok gereksinim duyulan bir dökümantasyon merkezi oluşturmayı,
 • Uluslararası faaliyetlerle bulunarak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmayı ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmayı veya yardımlaşmayı,
 • Derneğin amacı ile ilgili bulunan diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla, ortak amaçlar doğrultusunda ve kanunlar ile uyum içinde olacak şekilde, platformlar oluşturmayı hedefliyoruz.

Bunlara ek olarak BDMD olarak, Avrupa Biyomalzeme Derneği’ne (European Society for Biomaterials, ESB) ve onun aracılığıyla Uluslararası Biyomalzeme Bilim ve Mühendisliği Dernekleri Federasyonu (The International Union of Societies for Biomaterials Sciences and Engineering, IUS-BSE) üyesi olmayı ve böylelikle etkileşimini uluslararası düzeye taşımayı da planlamaktayız. Bu konuda Avrupa Dernekleri ile görüşmelerimiz başlamıştır ve gerçekleştiğinde Avrupa ve Dünyanın, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği alanlarındaki en etkin dernekleri ile bağ kurma fırsatı doğacaktır. Bu girişimler ve ortaklıklar, doğal olarak üyelerimizin bilimsel etkinliklerine olumlu bir biçimde yansıyacaktır.

 

BDMD olarak hedeflerimiz, yapacak işlerimizin ne kadar çok olduğunu göstermektedir. Bu amaçlara ancak sizlerin de yardımı ile ulaşabiliriz. Dolayısıyla, sizleri derneğimize katılmaya, yapacağınız işler ve öneriler ile onu güçlendirmeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye yardımcı olmaya davet ediyoruz.

 

 Prof. Dr. Vasıf Hasırcı
BDMD Başkanı

BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Vasıf Hasırcı
Prof. Dr. Murat Elçin
Prof. Dr. Nesrin Hasırcı
Prof. Dr. Kezban Ulubayram
Prof. Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu
Prof. Dr. A. Eser Elçin
Prof. Dr. İsmet Deliloğlu Gürhan


Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara

Telefon: 312 210 5180 Faks: 312 210 1542
bdmd@biyomalzeme.org.tr