BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ 

                                                                                                                                                                                                                            English
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneğine Üyelik Koşulları

Derneğe üye olabilmek için iki kategori vardır; Asil üyelik ve Onursal üyelik. Asil üyelik için bu alanda araştırma ve eğitim vererek kendini ispatlamış öğretim üyeleri ve araştırıcılar, biyomedikal alanında çalışan endüstriyel kuruluş yönetici ve sahipleri,  en az Y. Lisans çalışmasını bu alanda yürütmüş öğrenciler derneğimize başvurarak Yönetim Kurulunun onayından sonra üye olabilirler. Onursal Üyelik için bu alanda hizmetleri olmuş, eser vermiş ve emek harcamış kişilere üyelerimizin önerisi ve yönetim kurulunun onayı gerekir.  

Üyelik Başvuru Koşulları:

  • 3 Adet Fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Ayrıntılı adres bilgileri (Ev ve iş adresleri, telefon, E posta, faks)
  • Başvuru dilekçesi
  • Öğrenci üyeler için ayrıca eğitim bilgileri (Üniversite, Anabilim Dalı, Tez Başlığı, Mezuniyet Yılı, halen sürdürdüğü tez ile ilgili bilgi (varsa))
  • Öğrenci olmayan adaylar için kısa özgeçmiş gerekmektedir.

Üyelik Aidatı

2016 yılı için Aidat 80 TL’dır. (Onursal üyelerden aidat alınmaz)

Aidat Ödemesi

Türkiye İş Bankası ODTÜ Şubesi; (şube kodu 4229)-0987723. no’lu hesap. Hesap sahibi Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği.


Adres: BIOMATEN Mükemmeliyet Merkezi, ODTÜ Biyoteknoloji Araştırma Binası, 06800 Ankara-Türkiye
Tel: +90.312.2105180, Fax: +90.312.2101542
e-mail: vhasirci@metu.edu.tr, bdmd@biyomalzeme.org.tr
www.biyomalzeme.org.tr